Het ruimtelijk, cijfermatig en objectief doorrekenen en toepassen van meerdere scenario's binnen de kringlooplandbouw, om te kijken wat de mogelijkheden zijn in Nederland.
Het doel van het afstudeeronderzoek 'Landschap van de Toekomst' dat ik samen met Rachelle Berende en Hanjo Scherff heb uitgevoerd is als volgt:
Het bepalen van de draagkracht van het Nederlandse landschap en het doorrekenen van de effecten van kringlooplandbouw aan de hand van scenario's. Deze resultaten worden samengevat in een samenhangende infographic die het Landschap van de Toekomst schetst op basis van deze scenario's.

De opdrachtgever van dit afstudeeronderzoek is het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur. Dit is een samenwerking van de HAS Hogeschool en de Provincie Noord-Brabant. Het lectoraat heeft als doel kennis over verdienmogelijkheden te combineren met landschap en natuur. 

Voor deze scriptie heb ik het geografisch onderzoek uitgevoerd, kaarten en infographics ontworpen en de opmaak van het rapport en de huisstijl vormgegeven. Het project werd beoordeeld met een 8 en goed ontvangen door de belanghebbenden.
Back to Top