Het doel van dit project was mensen, die geïnteresseerd zijn in wilde dieren en natuurbehoud, te informeren over beide kanten van het fenomeen trofeejacht. 

Trofeejacht is de activiteit van het jagen op en doden van dieren om een deel van of hun hele lichaam als trofee te tonen. StoryMaps zijn een ideale manier om een informatief en interactief verhaal te vertellen, met data. Deze StoryMap belicht de redenen, regelgeving, export en uitvoer van trofeeën en de voor- en nadelen, met datavisualisatie en grafieken. 

Voor dit project analyseerde ik de dataset van CITES van de trofeeënjacht op Afrikaanse zoogdieren van 2000 tot 2017. Ik heb vooral de gegevens gerapporteerd hoeveelheid door term trofeeën verwerkt. 
Back to Top